Wizyta konsultacyjna

Wizyta konsultacyjna

Podczas pierwszej wizyty w gabinecie nie przeprowadza się żadnych zabiegów. Zamiast tego odbywa się konsultacja stomatologiczna. Jaki jest jej cel? W jaki sposób przebiega taka wizyta konsultacyjna?

 

Po co przeprowadza się wizytę konsultacyjną?

Wizyta konsultacyjna pełni kluczową rolę w leczeniu kompleksowym. Taki typ leczenia jest charakterystyczny dla stomatologii holistycznej, która jest filozofią leczenia kładącą szczególny nacisk na wzajemne zależności występujące w organizmie. Zależności te dotyczą poszczególnych części organizmu, a także różnych chorób i dysfunkcji, które wynikają z innych. Właśnie przez to, że w ludzkim ciele wszystko jest w pewien sposób połączone, nie zawsze można rozwiązać zdrowotny problem w drodze leczenia miejscowego. Takie leczenie nawet jeśli zniweluje objawy, to nieraz okazuje się mieć jedynie doraźny charakter. W wielu przypadkach potrzebne jest leczenie kompleksowe, aby dotrzeć do prawdziwych źródeł problemu i na dobre przywrócić Pacjentowi pełne zdrowie i funkcjonalność jamy ustnej.

Ale leczenie kompleksowe jest złożonym procesem, toteż jeżeli ma być rzeczywiście skuteczne, koniecznie wymaga odpowiedniego przygotowania. Właśnie temu celowi służy wizyta konsultacyjna. Stanowi ona podstawę udanej terapii. Przeprowadza się ją po to, aby zdiagnozować problemy zdrowotne Pacjenta i szczegółowo zaplanować leczenie.

 

Jak przebiega wizyta konsultacyjna?

W ramach wizyty konsultacyjnej lekarz dokonuje badania stomatologicznego. Polega on na bardzo dokładnym sprawdzeniu pod mikroskopem stomatologicznym stanu zdrowia całej jamy ustnej Pacjenta. Przegląd taki pozwala zdiagnozować jego problemy zdrowotne. Obejmuje on sprawdzenie nie tylko stanu zębów, ale także dziąseł, warg, języka, policzków, podniebienia, stawów skroniowo-żuchwowych, kości podtrzymujących zęby, mięśni żuchwy oraz prawidłowości zgryzu. Oceniane jest również ryzyko próchnicy zębów, chorób dziąseł i kości oraz pojawienia się zmian nowotworowych. Lekarz sprawdza również, które miejsca wymagają uzupełnień protetycznych i implantologicznych.

Ale wizyta konsultacyjna nie ogranicza się jedynie do badania stomatologicznego. Przeprowadza się również wywiad lekarski. Jest to wymiana informacji między lekarzem a Pacjentem. Lekarz dowiaduje się w ten sposób o ogólnym stanie zdrowia Pacjenta. Szczególnie uwzględnia się przy tym choroby przewlekłe, ponieważ część z nich stanowi przeciwwskazanie do zastosowania określonych zabiegów. A zatem wywiad lekarski pozwala dobrać taką metodę leczenia, która nie tylko zapewni sukces, ale też pozwoli przeprowadzić terapię w sposób jak najbezpieczniejszy dla Pacjenta.

Badanie stomatologiczne i wywiad lekarski pozwalają lekarzowi ułożyć plan leczenia, który zostaje przedstawiony następnie Pacjentowi do wglądu i akceptacji. Plan leczenia obejmuje wszystkie etapy prowadzące do odzyskania przez Pacjenta pełni zdrowia i funkcjonalności jamy ustnej. Dzięki zapoznaniu się z nim leczenie staje się dla Pacjenta procesem przewidywalnym. Na każdym jego etapie będzie on wiedział, na czym stoi, i nie będzie musiał obawiać się w jego trakcie jakichś niespodzianek. Taka świadomość przekłada się na komfort i poczucie bezpieczeństwa w trakcie leczenia.

 

 

Umów się na wizytę!

Wizyta konsultacyjna to podstawa skutecznego kompleksowego leczenia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Novadent. Na wizytę u nas możesz się zapisać, dzwoniąc pod numer 734 767 987 lub wypełniając formularz.